Fysiek tekenen

"Een tekenbeweging is een beweging die een teken voortbrengt. De beweging komt eerst. Het teken (de tekening) komt eruit voort en is de materiële verschijningsvorm van de beweging." Tekenbeweging.nl

Tekenen met heel je lichaam

Deze workshop is gebaseerd op de tekenbewegingsmethode, een fysieke manier van tekenen die je uit je hoofd haalt. Het gaat daarbij om het ervaren van materiaal en de beweging, en totaal niet om het resultaat. De geleide oefeningen richten zicht op de beleving in het hier en nu. 


"De tekenbewegingsoefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en de adembeweging, versterking van concentratie en oordeelvrije zelfreflectie, zuiver voelen en intermenselijke vaardigheden .... "


Binnen therapie en coaching wordt de tekenbewegingsmethode ook toegepast als een vorm van begeleid zelfonderzoek, maar zelf hanteer ik het vooral als vorm van meditatie

Het is verwant aan mindfulness, en is een goed alternatief voor mensen voor wie mindfulness niet werkt.

Voor wie?
Voor mensen die veel in hun hoofd zitten of veel aan hun hoofd hebben, die mentaal tot rust willen komen of voor wie mindfulness niet werkt.

Geen enkele artistieke voorkennis vereist

Wanneer: Deze workshop wordt gegeven op een zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Bij voldoende belangstelling wordt in overleg een datum vastgesteld

Kosten: €55,-, incl. koffie/thee en alle materiaal (papier, potlood, oliepastels, grafietstiften, e.a.)

(max. 4 personen)

>